Alcomet - Providing opportunities

Компанията в цифри

Площ: 370000 кв.м.
Брой служители: 890
Приходи от продажби през 2015 г: 336 млн. лв.
Общ производствен капацитет: 67000 т.
Продажби в 30 държави

Product mix 2015

Sales by country 2015