Alcomet - Providing opportunities

Десимира Асенова

Десимира Асенова

Позиция: Експерт външна търговия - Валцови и Пресови Продукти

Регион: Франция

Други езици: Френски, Английски

Ел. поща: dasenova@alcomet.eu

Телефон: +35954858697