Alcomet - Providing opportunities

Теменужка Дончева

Теменужка Дончева

Позиция: Експерт вътрешна търговия

Регион: България, пресови продукти

Ел. поща: nusha.doncheva@alcomet.eu

Телефон: +35954858649