Alcomet - Providing opportunities

Вероника Георгиева

Вероника Георгиева

Позиция: Експерт външна търговия - Пресови Продукти

Регион: Германия, Швейцария, Австрия

Други езици: Немски, Английски

Ел. поща: veronika.georgieva@alcomet.eu

Телефон: +35954858661