Alcomet - Providing opportunities

Владислав Кула

Владислав Кула

Позиция: Експерт външна търговия - Валцови Продукти

Регион: Полша, Чехия

Други езици: Руски, Английски

Ел. поща: vladislav.kula@alcomet.eu

Телефон: +35954858655

Факс: +35954858758