Alcomet - Providing opportunities

Ивелина Михайлова

Ивелина Михайлова

Позиция: Експерт вътрешна търговия

Регион: България, пресови продукти

Ел. поща: ivelina.mihailova@alcomet.eu

Телефон: +35954858633