Alcomet - Providing opportunities

Станислава Топалова

Станислава Топалова

Позиция: Експерт външна търговия - Валцови Продукти

Регион: Италия

Други езици: Италиански, Английски

Ел. поща: stanislava.topalova@alcomet.eu

Телефон: +35954858652

Факс: +35954858758