Alcomet - Providing opportunities

Галина Василева

Галина Василева

Позиция: Експерт вътрешна търговия

Регион: България, валцови продукти

Ел. поща: galina.vasileva@alcomet.eu

Телефон: +35954858619