Alcomet - Providing opportunities

Иван Жечев

Иван Жечев

Позиция: Експерт външна търговия - Валцови Продукти

Регион: Испания, Португалия, Великобритания

Други езици: Английски

Ел. поща: ivan.zhechev@alcomet.eu

Телефон: +35954858648