Alcomet - Providing opportunities

Инвестициите продължават: 600-тонна преса в експлоатация

06.01.2014
Инвестициите продължават: 600-тонна преса в експлоатация

През последните години дружеството реализира мащабна инвестиционна програма на обща стойност над 75 млн. евро, в резултат на която обемът на произведената и реализирана продукция нараства от 16,700 т през 2003 г на повече от 60,000 т през 2013 г.

С пускането в експлоатация на 600-тонна преса в началото на 2014 г, както и на линия за пренарязване на профили, “Алкомет“ АД разширява продуктовата си гама със специфични пресови изделия в областта на вътрешното обзавеждане, производството на велосипеди, душ кабини и други.