Alcomet - Providing opportunities

Алкомет участва в престижен икономически форум към Съвета по конкурентоспособност

02.02.2018
Алкомет участва в престижен икономически форум към Съвета по конкурентоспособност

Председателят на Управителния съвет на „Алкомет“ АД Хюсеин Йорюджю изнесе доклад с акцент върху постиженията на предприятието и подобряване на европейската конкурентоспособност  на тема „Инвестиции в добавена стойност и устойчиво развитие“. Хюсеин Йорюджю бе сред основните лектори на едно от значимите събития за развитието на Европейската промишленост в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС – Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”. Събитието се състоя на 31-ви януари в зала „София“ на хотел „Маринела“ в столицата.

Присъстваха делегациите, участващи в заседанието на Неформалния Съвет по конкурентоспособност на ЕС, което се проведе на 1 и 2 февруари 2018 г., както и представители на Европейската комисия, депутати, представители на бизнеса. Конференцията се откри от министъра на икономиката Емил Караниколов. Той посочи, че Българското председателство ще продължи усилията за формулиране на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия и приемане на Стратегия за обща индустриална политика на ЕС. Министър Караниколов подчерта, че председателството ще постави ударение върху процеса на доизграждане на Цифровия единен пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, като се насърчи икономическия интерес и се разширят възможностите пред потребителите за целесъобразно ползване на интернет пространството.

Приветствие към участниците направи и Ерик Мамер, директор на Дирекция „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ на Европейската комисия. Презентатори в събитието бяха Генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC). Темите на конференцията бяха посветени на политиките на ЕС и приоритетите на българското председателство, които оказват влияние върху конкурентоспособността на индустрията- цифрова икономика, високотехнологични процеси и вериги на стойността и кръгла икономика, инвестиции в нови продукти и устойчиво развити. Водещи български компании представиха върхови постижения и най-добри практики при производството на черни, цветни метали и химически продукти. В своя доклад Хюсеин Йорюджю се спря на инвестициите, направени в шуменската компания от приватизацията й досега, както и на новия проект за обновяване на производствената гама на фирмата в размер на близо 80 млн. лв. и на икономическия и пазарен ефект от него. Конференцията завърши със заключителен документ, който ще бъде представен като база за дискусиите по индустриалната политика на ЕС на министрите на икономиката от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по конкурентоспособност.