Alcomet - Providing opportunities

Алкомет подкрепя инициатива за безопасност на децата

18.04.2018
Алкомет  подкрепя инициатива за безопасност на децата

Алкомет АД се включва в кампанията за безопасност на децата „С предпазен колан на задната седалка“. Инициативата е на  варненската компания „Солвей Соди“, която се реализира за втора година. Представители на 8 фирми и институции потвърдиха ангажимента си да участват със средства или доброволци. Това стана ясно на първата информационна среща във връзка с новата кампания, която се проведе на 17.04.2018 г. в сградата на Радио Шумен. На нея присъстваха и представители на „Солвей Соди“, които представиха своя проект, реализиран през 2016 г., както и резултатите от него.

Основната цел на кампанията, която предстои да се осъществи и на шуменска територия, е чрез поредица от информационни събития и материали да бъде показано на децата и техните родители колко важно е използването на предпазен колан в автомобила. Инициативата предстои да стартира от следващата учебна година и да обхване децата от  първи до четвърти клас.