Alcomet - Providing opportunities

„Алкомет“ АД – дарител на годината за 2013 г.

05.12.2013
„Алкомет“ АД – дарител на годината за 2013 г.

За шеста поредна година, „Алкомет“ АД бе удостоена с приза „Дарител на годината” от Община Шумен.  На официалната церемония присъстваха министърът на културата – Петър Стоянович, който връчи приза на Иван Динев, Директор Връзки с Ивеститорите,  Алкомет АД. Сред официалните гости бяха: кметът на град Шумен – Красимир Костов, който отправи благодарствено слово към всички дарители; областният управител – Венцислав Венков, председателят на Общинския съвет – Георги Колев.

Наградата, изразяваща се в благодарствена грамота и картина на художника Деян Ефтимов бе поднесена на „Алкомет“ АД за помощта, която компанията е оказала през изминалата година към следните институции: СОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Ц.брод, СОУ „С. Доброплодни”, НЧ „Земеделец-1903” с.П.Волов, „НЧ „Пробуда” с.Вехтово, НЧ „Д.Люцканов-1912” с.В.Друмев, ДДУИ „Калинка”, Дневен център за деца и възрастни с увреждания, ІХ ОУ „П. Волов”, Баскетболен клуб „Шумен”, СНЦ „Велоклуб-Илчов баир”, ЦДГ 32 „Дружба”, НЧ „Д.Войников-1856”, Държавен симфоничен оркестър и ДКТ „В. Друмев”.

Социалната отговорност към обществото сеявява част от бизнес стратегията на „Алкомет” АД. Част от целите на социалната отговорност на компанията са: повишаване на заетостта сред местното население, подкрепа на значимите и полезни за обществото инициативи, ефективно подпомагане на местните образователни, медицински, културни, социални и други институции, а основните обществени каузи са: Грижа за децата, Помощ на хората в неравностойно положение, Грижа за здравето, Благотворителност, Изкуство и култура, Опазване на околната среда и др.