Alcomet - Providing opportunities

ICMM 2016 – Международна конференция по металургия и материали

21.09.2016
ICMM 2016 – Международна конференция по металургия и материали

Алкомет е сред спонсорите на Международната конференция по металургия и материали (International conference on metallurgy and materials), която ще се проведе в периода 26-28 септември 2016 г. в София Хотел Балкан, и която се организира от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Събитието е под патронажа на Министъра на образованието и науката Меглена Кунева и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Съорганизатори са Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Научния и технически съвет за минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ).

Събитието ще събере на едно място над 160 експерти от металургичния сектор, европейски и световни учени и академични преподаватели от Белгия, Германия, Гърция, Италия, Казахстан, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Италия, Турция, Финландия и България.

Конференцията ще даде възможност за среща на образованието, науката и бизнеса да споделят последните постижения и тенденции във всички сфери с фокус върху традициите и иновациите. Доклади и презентации ще изнесат директорите на водещи технологични фирми с най-големите инвестиции в българската индустрия през последните години.

Провеждането на международната конференция е най-голямото събитие в металургичния бранш за тази година. Основна идея на срещата между бизнеса, образованието и науката е, от една страна, да видим полетата на развитие и допирните точки в дългогодишното сътрудничество, и в същото време се надяваме, че ще се разкрият още възможности за приложение на науката в реалната производствена практика“, казва проф. д-р инж. Митко Георгиев, ректор на ХТМУ.

Специално за първия ден на конференцията в България пристигат г-н Гай Тиран, генерален директор на Eurometaux (European Association of Metals) и Аксел Еггерт, генерален директор на Eurofer (European Steel Association), които ще запознаят присъстващите с актуалните тенденции в индустрията. Тя включва няколко основни панела, посветени на темите: металургия и материали; цветна металургия; екологично инженерство; моделиране и симулация; автоматизация; физична и химична металургия.

По данни на БАМИ Инвестиции в металургичната индустрия у нас през 2015 г.възлизат на  140 млн.лева. Металургията създава над 2.5 пъти по-висока добавена стойност на един зает от средната за преработващата промишленост, а само в цветната металургия – над 5 пъти. Продукцията на цветната металургия се реализира основно на външните пазари, за 2015 г. износът е: за електролитна мед – 88%, за олово – 78%, при цинка – 82%, за прокат от тежки цветни метали – 97% и за алуминиев прокат – 96%. През годината са изнесени цветни метали и продукти от тях за 5,1 млрд.лева (2,6 млрд.евро), от износа и вноса в цветната металургия се формира положително външнотърговското салдо от 3 593 млн.лева.