Alcomet - Providing opportunities

Скръбна вест

27.06.2014
Скръбна вест

С огромна тъга Ви съобщаваме, че на 27.06.2014 г. изгубихме нашия колега и приятел инж. Коста Танев.

Коста Димитров Танев е роден на 22.05.1953 г.Завършва специалност „Ел.машини и апарати“, през 1979 г, във ВМИ – Варна / сега ТУ-Варна/. По време на следването си е стипендиант на КОА /Комбинат за обработка на алуминий/, където веднага след дипломирането си започва работа на длъжност „енергетик“.

Заемайки различни длъжности през годините, г-н Коста Танев е назначен за „главен енергетик“, през 1990 г. През 2000 г. заема длъжността Директор „Дирекция Поддържане и Ремонт“, на която работи и до края на живота си.

Прекланяме се пред светлата ти памет!

Почивай в мир, скъпи Коста!