Alcomet - Providing opportunities

Министър Седларски на посещение в Алкомет АД

11.03.2017
Министър Седларски на посещение в Алкомет АД

Министърът на икономиката доц. Теодор Седларски посети днес Алкомет АД. Той беше придружен от Главния секретар на Министерството Владимир Туджаров, от Началника на кабинета си Снежана Георгиева, Директора на отдела за връзки с обществеността Нина Цанева и експерти. На срещата с ръководството на компанията Председателя на Надзорния съвет на Алкомет АД Фикрет Индже запозна гостите с работата на фирмата, а подробна презентация за нейната дейност направи Директора на завода Иван Папазов. Той се спря на направените инвестиции през годините, както и обясни подробно намеренията за предстоящи нови вложения и разширяване производствената гама на Алкомет.

На срещата присъства и Директора на Българо-турската търговска индустриална камара Венцислав Венков, който също представи дейността на неправителствената организация.

Последва откровен разговор между домакини и гости, свързани най-вече с осигуряване на квалифицирана и образована работна ръка, необходимостта от законодателни и нормативни промени, както и намаляване на административната тежест за бизнеса. Министър Седларски прояви жив интерес за предстоящата инвестиция в завода за близо 40 млн. евро, както и за социалната програма на Алкомет. Той изрази искреното си задоволство от видяното и обясни, че посещението в шуменската фирма е част от обиколка на структуроопределящи фирми във Варненска, Шуменска и Разградска област.

След срещата гостите направиха обиколка в трите производствени цеха – леярен, валцов и пресов.