Alcomet - Providing opportunities

„Алкомет“ АД – носител на наградата True Leaders

02.12.2013
„Алкомет“ АД – носител на наградата True Leaders

„Алкомет“ АД бе отличена с наградата True Leaders  за 2012 г online xenical., на ICAP Bulgariа, част от ICAP Group. Г-н Петко Димитров, заместник-председател на КРИБ връчи наградата на г-н Хюсеин Йорюджю, Изпълнителен Директор на „Алкомет“ АД,  по време на официална церемония True Leaders, състояла се на 2 декември,2013 г. в зала Rainbow Plaza, София.  ICAP Group провежда специалното събитие за 1 път в България, на което бяха отличени компаниите, показали изключителни постижения и напредък през 2012 година, по официално публикувани данни.

Критериите, на които трябва да отговарят компаниите, удостоени с приза True Leaders на ICAP Bulgaria са следните:

– компаниите да са сред 300-те най-печеливши компании по EBITDA /според финансовите данни за 2012 г/  – „Алкомет“ АД отчита 16.6 милиона лева EBITDA;

– необходим е висок кредитен рейтинг /ICAP Кредитен Рейтинг от B 2 do A 1/ „Алкомет“ АД с кредитен рейтинг А2

– увеличаване броя на персонала в компанията /2012 спрямо 2011/ – 812 служителя в „Алкомет“ АД;

– компаниите трябва да са на първо място в техния сектор – Алкомет е лидер в сектора за производство на изделия от метал.

71 бяха компаниите, удостоени с почетната награда на специалната церемония по връчването на наградите на ICAP Group. Като ICAP Group, от своя страна се явява една от най-успешните Групи за бизнес услуги в Югоизточна Европа, със силно присъствие в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Кипър, а в същото време се явява и единствената компания в този регион, одобрена като „Агенция за кредитен рейтинг“ от Европейската служба по ценните книжа и борсите – ESMA /юли 2011/.