Alcomet - Providing opportunities

Алкомет утвърждава своята корпоративна социална отговорност

09.01.2017 Публикация в Екология 21 от 16.12.2016
Алкомет утвърждава своята корпоративна социална отговорност

Ние, работещите в Алкомет, вярваме че ако цялостната ни дейност се ръководи с уважение към обществото и околната среда, то компанията ще продължи да се развива и да произвежда добавена стойност, както за нашите клиенти, доставчици и акционери, така и за всички нас.

 
Екология 21