Alcomet - Providing opportunities

Алкомет е най-добрата компания на борсата

09.05.2017
Алкомет е най-добрата компания на борсата

Най-добрата публична компания в К50 е „Алкомет“.