Alcomet - Providing opportunities

Успешният резултат оправдава усилията за постигането му

20.04.2017 Публикация в сп. Икономика от 21.03.2017
Успешният резултат оправдава усилията за постигането му
Добър финансов мениджмънт може да се прави само когато има прецизен контрол на процесите, рисковете и възможностите се анализират постоянно и се осигури ключовата информация за вземане на обосновани решение.
сп. Икономика