Alcomet - Providing opportunities

Валцови продукти

26.09.2014
Валцови продукти

Предлагаме няколко вида стандартни опаковки за валцови продукти или разработка на нов вид съобразно изискванията и потребностите на клиента.

Фолиеви продукти – домакинско, контейнерно, техническо фолио и финсток.

Ролките се подреждат на европалети, покриват с полиетилен и пристягат с пластмасов чембер. Палетът се увива изцяло в стреч фолио, като от външната страна допълнително може да се постави и картон за максимална защита. В зависимост от ширината на фолиото и изискванията на клиента палетите за фолио се предлагат със следните стандартни размери:
– стандартен европалет 800×1200 мм;
– европалет с размери 1000 x 1200 мм, 1100 x 1200 мм или други подобни;
– европалет с капак – размери 800 x 800 x 1200 мм, подходящ за транспорт с контейнер.

Листа

Листата се подреждат върху дървени палети, покриват с полиетилен и велпапе и пристягат с пластмасови чембери. Върху опаковката могат да се поставят дървени греди за максимална защита по време транспорт.
Предлагаме палети за листа със следните стандартни размери:
– 1050 x 2050 мм за листа с размери 1000 x 2000 мм;
– 1300 x 2550 мм за листа с размери 1250 x 2500 мм;
– 1550 x 3550 мм за листа с размери 1500 x 3000 мм.

Ленти

Лентите се поставят върху дървен палет, покриват с полиетилен и велпапе и пристягат с пластмасови чембери.
Размерите на палетите са съобразени с ширината и външния диаметър на лентата. Лентите се поставят с хоризонтална ос. Възможно е опаковане с вертикална ос, ако ширината на лентата е над 400 мм.

Всички видове опаковки са разработени за лесно разтоварване с мотокар от всички страни.