Alcomet - Providing opportunities

Контейнерно фолио

Контейнерно фолио

Контейнерното фолио, наричано още обмазано фолио, се използва за производството на алуминиеви контейнерчета, които предлагат някои от най-иновативните опаковки в наши дни. Със своите уникални свойства: 100%-ва бариера срещу светлина и въздух, топлопроводимост, пластичност, възможност за контакт с хранителни продукти и декоративен външен вид, те способстват намаляването на хранителните отпадъци и предлагат редица други предимства по хранителната верига до крайния потребител.

Технически характеристики

Сплав: EN AW 3003, 8006

Състояние: H24, O

Размери

Дебелина: 0.045мм - 0.11мм

Ширини: 100мм - 1250мм

Диаметри

Вътрешен диаметър: 150мм

Шпула: метална

Външен диаметър: макс. 750мм

Други

Подходящо за контакт с хранителни продукти.
Химичен състав по EN 573-3.
Механични показатели по EN 546-2.
Размери и допуски по EN 546-3.