Alcomet - Providing opportunities

Листа „Омния“

Листа „Омния“

Специален вид листа, разработени от предшественика на Алкомет – Алумина, които се използват за производство на капачки за буркани тип “Омния“ за консервиране на хранителни продукти в домашни условия.

Технически характеристики

Сплав: EN AW 8011A

Състояние: H18

Размери

Дебелина: 0.18мм - 0.25мм

Ширини: 800мм - 1000мм

Дължини: 700мм - 900мм

Други

Допуск по дебелина: +/- ½ EN.
Химично обезмасляване.